zurück

Unser C - WURF vom 22.08.1997

ZOTTI - FLOPPY BLACK FERYD

                         X

ZOTTI - FLOPPY FAWN PANSY

                  

Jolly Joker’s Brown Chester          Jolly Joker’s Brown Colin    HD C   Jolly Joker’s Blue Chip                  Jolly Joker’s Brown Cleo                 Jolly Joker’s Blue Caprice             Jolly Joker’s Jolie Coeur      HD B